Πορεία Έργου

 

Ολοκλήρωση συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας (11/09/2016)
Απολογισμός Συναντήσεων Δικτύωσης στα Πλαίσια της Δράσης 2.3
Οδηγός διακριτοποίησης τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων (στα πλαίσια της Δράσης 2.3)
Διοργανώθηκε από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ εκδήλωση με θέμα: "Συστήματα απασχόλησης και συμβουλευτική"
Πρόσκληση συνάντησης (17/08/2015)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών ΤΟΠΕΚΟ
Απολογισμός Έργου
Ενέργειες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, υποστήριξη της απασχόλησης και mentoring εργοδοτών (2ο δελτίο τύπου)
Ενέργειες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, υποστήριξη της απασχόλησης και mentoring εργοδοτών
Απολογισμός Δράσεων Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της Πράξης Συνεργασία
Αφίσσα
Πραγματοποιήθηκε η κεντρική ημερίδα ενημέρωσης για τη στήριξη ατόμων Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ) στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας (20/12/2012)
Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ανέργων ΕΚΟ στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ με τίτλο "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"
Υποβολή για "Ίδρυση εταιρίας" στα πλαίσια της Πράξης "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ωφελουμένων (δημοσιεύθηκε 15 Απριλίου 2013)
Συνάντηση ωφελουμένων στην Πράξη "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Δίκτυο Συνεργασία
Ολοκληρώθηκαν τα 4 επιμορφωτικά σεμινάρια στο πλαίσο της Πράξης "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"
Δημοσιεύματα σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
Συναντήσεις δικτύωσης τοπικών φορέων
Δικτύωση τοπικών φορέων - Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες - απασχόληση

 


Συν ΕΡΓΑΣΙΑ για την Απασχόληση